Stowarzyszenie Młodych Lubuszan

Zaproszenie do udziału w III turze rekrutacji organów prowadzących szkoły podstawowe do testowania Modelu Dostępnej Szkoły

Zaproszenie do udziału w III turze rekrutacji do testowania modelu dostępnej szkoły w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” nr POWR.04.01.00-00-DS10/19, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Projekt skierowany jest do organów prowadzących szkoły podstawowe, które:

– podejmują świadome działania odpowiadające na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

– zrealizowały co najmniej wstępne działania w obszarze dostępności,

– zdecydowane są stosować lub już stosują rozwiązania o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym, w zakresie wyposażenia placówek i kształcenia nauczycieli.

 

Granty będą przyznawane na dofinansowanie przedsięwzięć zakładających poprawę dostępności szkół podstawowych w zakresie architektonicznym, technicznym, edukacyjno–społecznym i organizacyjnym. Zakres wydatkowania środków określa Model dostępnej szkoły, zawierający metody i działania według określonych standardów dostępności.

 

Z grantów mogą skorzystać organy prowadzące szkoły podstawowe publiczne lub niepubliczne, każdego rodzaju – ogólnodostępne, integracyjne, specjalne – z terenu całej Polski, które zgłoszą do projektu minimum 2, a maksimum 4 szkoły.

 

Nabór organów prowadzących do testowania Modelu składa się z dwóch etapów:

  • I etap – składanie wstępnych wniosków o powierzenie grantu,
  • II etap – składanie właściwych wniosków o powierzenie grantu.

 

Wysokość grantu wynosi od 900 000 PLN do 1 700 000 PLN.

Nie jest wymagany wkład własny.

 

I etap – składanie wstępnych wniosków o powierzenie grantu

Organ prowadzący dokonuje samooceny szkół objętych planowanym przedsięwzięciem i uzupełnia wstępny wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami, które należy przesłać wyłącznie online (elektronicznie) do Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. za pośrednictwem serwisu ePUAP. Wnioski składane inną drogą niż elektroniczna lub przesłane w formie skanów, nie będą rozpatrywane.

 

Termin składania wniosków wstępnych:  

Od 28.06.2021r. do 06.07.2021r.  

 

II etap – składanie właściwych wniosków o powierzenie grantu

Do II etapu rekrutacji zakwalifikowane zostaną organy prowadzące, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w I etapie i w oparciu o wynik audytu oraz przygotowany Indywidualny Plan Poprawy Dostępności złożą właściwy wniosek o powierzenie grantu w terminie wskazanym w ogłoszeniu do II etapu rekrutacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną znajdującą się w zakładce PROJEKTY RARR:  Dostępna szkoła – Regulamin i dokumentyIII tura rekrutacji:

Dostępna Szkoła - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (rarr.rzeszow.pl)

 

Państwa dane osobowe, które są gromadzone przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w celu realizacji projektu  pn. Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

 

 

pobierz - treść ogłoszenia

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan

Jesteśmy organizacją, która od sześciu lat realizuje zadania w obszarach pomocy społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej oraz edukacji skierowanych do społeczności województwa lubuskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży.
  • ul. Młynarska 1
  • 69-200 Sulęcin
  • mlodzilubuszanie@gmail.com
  • TEL.: +48 517 573 386
  • KRS: 0000355250
  • NIP: 429-006-49-43
  • REGON: 080494669

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź do Polityki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby otrzymywać powiadomienia w momencie zapisywania plików cookies lub całkowicie zablokować korzystanie z nich przez przeglądarkę.