Stowarzyszenie Młodych Lubuszan

Aktualności

Zaproszenie do udziału w III turze rekrutacji organów prowadzących szkoły podstawowe do testowania Modelu Dostępnej Szkoły

Zaproszenie do udziału w III turze rekrutacji do testowania modelu dostępnej szkoły w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” nr POWR.04.01.00-00-DS10/19, Oś prioryt (...)

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia audytowania dostępności w obszarze cyfrowym, architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wspólnie z partnerem Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan rozpoczęła realizację projektu Mocna NGO, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych w zakresie audytowania d (...)

Partnerski projekt - "Lubuskie LOWE" w Sulęcinie

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – „LUBUSKIE LOWE”: Jest jednym z 15 ośrodków na terenie kraju rekomendowanych przez Polską Fundację Wspomagania Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” z siedzibą w Lublinie; Jest efektem podjętej współpracy między Gminą Sulęcin, Szkołą Podstawo (...)

Projekt "Mocna NGO" - partnerski projekt dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

  Mocna NGO – projekt szkoleniowy w obszarze zapewnienia dostępności Stowarzyszenie Młodych Lubuszan (partner projektu) wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego (lider projektu), rozpoczyna realizację projektu „Mocna NGO”, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ram (...)

Partnerstwo na rzecz Dostępności podpisane przez nasze Stowarzyszenie!

W dniu 22 listopada 2018 roku Stowarzyszenie Młodych Lubuszan podpisało w Warszawie Deklarację Partnerstwa na rzecz Dostępności.  Dokument stanowi zobowiązanie do współpracy na rzecz realizacji założeń programu "DOSTĘPNOŚĆ+" i likwidacji barier w życiu osób z niepełnosprawnościam, w której sygnatariusze zobowi (...)

Zaproszenie do udziału w II turze rekrutacji organów prowadzących szkoły podstawowe do testowania Modelu Dostępnej Szkoły

  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (Lider projektu) wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan oraz Politechniką Gdańską zapraszają organy prowadzące szkoły do udziału w II turze rekrutacji w ramach projektu "Dostępna Szkoła -  innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrz (...)

Realizujemy kolejny ważny projekt!

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan wraz z Fundacją Eudajmonia rozpoczęło realizację dwuletniego projektu pt. "Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubuskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami ii dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o praw (...)

Zaproszenie do udziału w I turze rekrutacji organów prowadzących szkoły podstawowe do testowania Modelu Dostępnej Szkoły

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (Lider projektu) wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan oraz Politechniką Gdańską zapraszają organy prowadzące szkoły do udziału w I turze rekrutacji w ramach projektu "Dostępna Szkoła -  innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni eduka (...)

Konferencja podsumowująca realizację projektu

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan oraz Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Partnerstwa – Partners Network z Krakowa zapraszają do udziału w konferencji podsumowującej realizację projektu „Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie (...)

DOSTĘPNA SZKOŁA

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan w Sulęcinie wraz z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Politechniką Gdańską rozpoczyna realizację projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia ”. Projekt będzie realizo (...)

Rozpoczeliśmy realizację nowego projektu

Celem projektu "Rekomendacje i partnerstwo dla zwiększenia zakresu i trafności aktywizacji zawodowej osób młodych w województwie lubuskim znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy" jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na (...)

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan

Jesteśmy organizacją, która od sześciu lat realizuje zadania w obszarach pomocy społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej oraz edukacji skierowanych do społeczności województwa lubuskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży.
  • ul. Młynarska 1
  • 69-200 Sulęcin
  • mlodzilubuszanie@gmail.com
  • TEL.: +48 517 573 386
  • KRS: 0000355250
  • NIP: 429-006-49-43
  • REGON: 080494669

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź do Polityki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby otrzymywać powiadomienia w momencie zapisywania plików cookies lub całkowicie zablokować korzystanie z nich przez przeglądarkę.