Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 1885

W dniu 22 listopada 2018 roku Stowarzyszenie Młodych Lubuszan podpisało w Warszawie Deklarację Partnerstwa na rzecz Dostępności.  Dokument stanowi zobowiązanie do współpracy na rzecz realizacji założeń programu "DOSTĘPNOŚĆ+" i likwidacji barier w życiu osób z niepełnosprawnościam, w której sygnatariusze zobowiązują: "kierować się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnie dążyć do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji".

 

Przystąpienie do Paktu na rzecz dostępności przez nasze Stowarzyszenie jest naturalną konsekwencją działań podejmowanych w zakresie zwiększania dostępności. Od 2017 roku realizujemy na terenie woj. lubuskiego projekt monitorujący działania jednostek administracji samorządowej i rządowej w województwie lubuskim w kontekście realizacji praw osób niepełnosprawnych i dostosowania urzędów do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

 

więcej informacji na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - kliknij w link

treść dokumentu - kliknij w link