Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 491

 

Mocna NGO – projekt szkoleniowy w obszarze zapewnienia dostępności

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan (partner projektu) wraz z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego (lider projektu), rozpoczyna realizację projektu „Mocna NGO”, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach II Osi Priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.16 „Usprawnianie procesu stanowienia prawa”.

 

Czas realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022.

 

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego 30 organizacji pozarządowych (NGO) z całej Polski, działających na rzecz upowszechnienia dostępności, w zakresie prowadzenia audytów dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych, poprzez przeprowadzenie wsparcia szkoleniowego dla 192 przedstawicieli organizacji pozarządowych, w zakresie prowadzenia audytów dostępności.

Organizacje pozarządowe zakwalifikowane do udziału w projekcie będą zróżnicowane pod kątem profilu działalności, w szczególności z obszarów tematycznych: zdrowie, sport i turystyka, szkolnictwo wyższe, edukacja, kultura, usługi społeczne, rynek pracy i transport.

 

Korzyści dla NGO:

Wsparcie w ramach projektu ma służyć przygotowaniu organizacji pozarządowych do świadczenia usług certyfikacji, w tym do ubiegania się o uzyskanie statusu podmiotu dokonującego certyfikacji, o którym mowa w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Więcej informacji w zakładce: Projekty/ Mocna NGO