Drukuj
Nadrzędna kategoria: Projekty
Kategoria: DOSTĘPNA SZKOŁA
Odsłony: 1417

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan w Sulęcinie wraz z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Politechniką Gdańską rozpoczyna realizację projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia ”.

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023, a w jego ramach 90 szkół podstawowych - w oparciu o opracowany w ramach projektu MODEL DOSTĘPNEJ SZKOŁY - zostanie poddanych kompleksowym audytom, w wyniku których opracowane zostaną indywidualne plany poprawy dostępności (IPPD), na podstawie których samorządy otrzymają wsparcie w postaci grantów na poprawę dostępności architektonicznej budynków, transportu, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz środki na działania mające na celu podniesienie świadomości oraz kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan jest odpowiedzialne za merytoryczną część realizacji projektu, związaną z opracowaniem uniwersalnego Modelu Dostępnej Szkoły, a następnie wsparciem szkół podczas etapu testowania innowacji.

Na realizację projektu przeznaczone zostało 50 milionów złotych z programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt „Dostępna szkoła” realizowany jest w ramach IV Osi Priorytetowej „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działania 4.1 „Innowacje społeczne”Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

 ZAPROSZENIE DO I ETAPU REKRUTACJI W PROJEKCIE - POBIERZ

ZAPROSZENIE DO II TURY REKRUTACJI W PROJEKCIE - POBIERZ