Drukuj
Kategoria: Projekty
Odsłony: 10977

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – „LUBUSKIE LOWE”:

Są to działania jak najmniej oparte o klasyczną formę przekazywania wiedzy przy tablicy szkolnej i będą elastycznie dostosowane do oczekiwań i potrzeb uczestników LOWE.

  1.  z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych,
  2.  z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej zasadniczym zawodowym lub średnim i policealnym zdobytym w zeszłym wieku),
  3. związanych z rolnictwem,
  4. nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych,
  5. podlegających formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny,
  6. w wieku 45+.