Drukuj
Nadrzędna kategoria: Projekty
Kategoria: PROJEKT SZKOLENIOWY 2.5 POWER
Odsłony: 2060

Projekt 2.5 POWER - „Kompetentni i efektywni – szkolenia dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego” realizowany jest przez Stowarzyszenie Młodych Lubuszan (Lider) oraz Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide (Partner).

W ramach projektu organizowane będą bezpłatne szkolenia dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej – m. in pracowników socjalnych, aspirantów pracy socjalnej, z nowych rozwiązań instytucjonalnych i prawnych wprowadzonych w programach społecznych, w ustawie o pomocy społecznej i w ustawach pokrewnych.

Lider: Stowarzyszenie Młodych Lubuszan, ul. Młynarska 1, 69-200 Sulęcin.

Partner: Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide, ul. Piotra Ściegiennego 134, 60-304 Poznań

Wartość projektu: 1 139 784,00 PLN

 

Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji u kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w woj. dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim poprzez przeprowadzenie szkoleń z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej, wprowadzonych w ustawie o pomocy społecznej oraz ze zmian wprowadzonych w innych ustawach z zakresu pomocy i integracji społecznej.

 

Grupa docelowa projektu: 660 kluczowych pracowników pomocy i integracji społecznej  w woj. dolnośląskim, lubuskim i wielkopolskim

Zadania w ramach projektu:

  1. analiza potrzeb szkoleniowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej; określenie poziomu osiągnięcia kompetencji;
  2. przeprowadzenie szkoleń dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz weryfikacja nabytych kompetencji przez uczestników szkoleń;
  3. analiza dalszych potrzeb edukacyjnych kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej; zaplanowanie podjęcia interwencji w zakresie szkoleń.

Zakres tematyczny:

Szkolenia z nowych rozwiązań instytucjonalnych i prawnych, w zakresie zmian w:

- ustawie o pomocy społecznej,

- ustawie w zakresie przeciwdziałania bezdomności,

- ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz Programu „Za życiem”,

- ustawie o ochronie życia zdrowia psychicznego w zakresie kierowania do domów pomocy społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych,

- programie „Dostępność+”,

- innych ustawach dotyczących obszaru pomocy i integracji społecznej.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna,

 

 

HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE:

- Wrzesień- październik 2020 r. - pobierz

- Grudzień 2020 r. - pobierz

- Październik - Grudzień 2021 r. - pobierz

- Marzec 2022 r. - pobierz