Drukuj
Kategoria: Projekty
Odsłony: 12160

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan wraz z Fundacją Eudajmonia rozpoczęło realizację dwuletniego projektu pt. "Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubuskim, w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami ii dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych". Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z aktywnym merytorycznym udziałem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ma na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności na zasadach równości z innymi obywatelami.

Główny cel projektu: zwiększenie zdolności 50 Instytucji Monitorowanych (IM) w województwie lubuskim - do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących działań instytucji oraz weryfikację ich wykorzystania do marca 2019 roku.

Monitoring będzie prowadzony przez 5 zespołów monitoringowych zgodnie z Metodologią określoną w ogłoszeniu o konkursie. Efektem realizacji projektu będzie opracowanie 50 raportów z rekomendacjami dla monitorowanych jednostek, a następnie wspieranie wdrażania rekomendacji.

Główne zadania w ramach projektu:

  1. Przygotowanie monitoringu
  2. Konsultacje społeczne, wstępny przegląd w Jednostkach i opracowanie planów monitoringu.
  3. Prowadzenie monitoringu w Jednostkach i opracowanie raportów z rekomendacjami.
  4. Wdrożenie rekomendacji przy wsparciu NGO realizujących projekt.
  5. Opracowanie raportu zbiorczego.

Okres realizacji projektu od 2017-04-01 do 2019-03-31.

Całkowita wartość projektu: 1 596 480,00 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Numer i nazwa działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Koordynator projektu:

Dagmara Żarkowska-Terech

tel. 511 038 066

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.