Stowarzyszenie Młodych Lubuszan

O projekcie DOSTĘPNA SZKOŁA

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan w Sulęcinie wraz z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Politechniką Gdańską rozpoczyna realizację projektu „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia ”.

Projekt będzie realizowany w latach 2020-2023, a w jego ramach 90 szkół podstawowych - w oparciu o opracowany w ramach projektu MODEL DOSTĘPNEJ SZKOŁY - zostanie poddanych kompleksowym audytom, w wyniku których opracowane zostaną indywidualne plany poprawy dostępności (IPPD), na podstawie których samorządy otrzymają wsparcie w postaci grantów na poprawę dostępności architektonicznej budynków, transportu, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz środki na działania mające na celu podniesienie świadomości oraz kompetencji nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan jest odpowiedzialne za merytoryczną część realizacji projektu, związaną z opracowaniem uniwersalnego Modelu Dostępnej Szkoły, a następnie wsparciem szkół podczas etapu testowania innowacji.

Na realizację projektu przeznaczone zostało 50 milionów złotych z programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt „Dostępna szkoła” realizowany jest w ramach IV Osi Priorytetowej „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działania 4.1 „Innowacje społeczne”Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

 ZAPROSZENIE DO I ETAPU REKRUTACJI W PROJEKCIE - POBIERZ

ZAPROSZENIE DO II TURY REKRUTACJI W PROJEKCIE - POBIERZ

Stowarzyszenie Młodych Lubuszan

Jesteśmy organizacją, która od sześciu lat realizuje zadania w obszarach pomocy społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej oraz edukacji skierowanych do społeczności województwa lubuskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży.
  • ul. Młynarska 1
  • 69-200 Sulęcin
  • mlodzilubuszanie@gmail.com
  • TEL.: +48 517 573 386
  • KRS: 0000355250
  • NIP: 429-006-49-43
  • REGON: 080494669

Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony.

Aby dowiedzieć się więcej przejdź do Polityki cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby otrzymywać powiadomienia w momencie zapisywania plików cookies lub całkowicie zablokować korzystanie z nich przez przeglądarkę.